Medizone Oy

Henkilökohtainen avustaja, avustaja vai omaishoitaja?

Henkilökohtainen avustaja sekoitetaan varsin usein avustajaan tai omaishoitajaan, joskus jopa kodinhoitajaan. Henkilökohtainen avustaja on kuitenkin ainoa vammaispalvelulain mukainen tukitoimi, joka subjektiivisena oikeutena turvaa vammaisen itsenäisen elämän, ja myös ainoa, joka synnyttää työsuhteen avustajan ja avustettavan välille silloin, kun avustus on työnantajamallilla toteutettu.

 

Omaishoitaja on hoitoa ja hoivaa tarjoava henkilö, joka toimenkuvallaan tarjoaa hoivan ja huolenpidon mutta ei sinällään itsenäistä elämää ja mahdollisuutta toteuttaa itsenäisiä valintoja. Omaishoidolla pyritään turvaamaan se, että hoidettava saisi olla omassa kodissaan mahdollisimman kauan – ilman laitoshoidon tarvetta. Omaishoitaja ei myöskään ole työsuhteessa avustettavaan.

 

Avustaja on vammaisen ihmisen elämässä itse asiassa harvinainen. Avustajan kanssa tehdään toimeksiantosopimus yleensä tehtäviin, joita tulee tehdä itsenäisesti avustettavan puolesta. Avustaja ei myöskään pääsääntöisesti ole työsuhteessa avustettavaan.

 

Kodinhoitajat toimivat pääsääntöisesti kunnan työntekijöinä, jolloin he suorittavat toimeenkuvaansa avustettavan kotona palvelusopimuksen mukaisesti.