Medizone Oy

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluilla tuetaan kotona selviytymistä.

Kotipalveluja voivat saada ikäihmiset, vammaiset ja sairaat tai henkilöt, joiden toimintakyky on muun syyn vuoksi alentunut. Kotipalvelua annetaan tarvittaessa esimerkiksi vamman, sairauden, uupumuksen tai muun erityisen perhetilanteen vuoksi. Myös lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Henkilöstövuokrauspalvelun vaiheet

Etsimme aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita.
 • Yhteydenotto

  Yhteydenoton jälkeen pidämme palaverin, missä sovimme sopimuksen ehdoista.
 • Sopimuksen täyttö

  Sopimuksen luomisen jälkeen määritämme tarvittavan ammattilaisen profiilin ja toimenkuvan.
 • Tekijän löytäminen

  Valitsemme asiakkaalle sopivan työntekijän, jonka olemme haastatelleet jo rekrytointivaiheessa. Jos asiakkaalla on mielessä toivottu työntekijä, pyrimme järjestämään hänet asiakkaalle.

Usein Kysytyt Kysymykset

 • Laadukas kotipalvelu ja kotisairaanhoito perustuvat asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja sen perusteella laadittavaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Suunnitelma laaditaan yhdessä medizonen ja palvelun käyttäjän kanssa. Sen toteutumista seurataan ja sitä tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa.
 • Medizonen työntekijät auttavat ruoanlaitossa, kauppa-, apteekki- ja lääkeasioissa, henkilökohtaisessa hygieniassa ja vaatehuollossa. Tulemme mukaan kodin ulkopuolelle asiointikäyntien tueksi tai voimme mennä ulkoilemaan yhdessä. Olemme läsnä, kun tarvitaan keskustelijaa, lehden lukijaa tai kädestä pitäjää. Apu voi olla kertaluonteista, lyhytkestoista tai ympärivuorokautista elämäntilanteen sitä edellyttäessä.  Meiltä saa turvallista hoivaa myös omaishoitajan loman ajaksi.
 • KYLLÄ kartoitus on maksuton. Kotipalvelun sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa rakentaen yksilöllinen palvelukokonaisuus. Päätämme yhdessä kotipalvelun sisällön, laajuuden ja aikataulun.
 • Kotipalvelun hinta määräytyy käytetyn ajan mukaan alkaen X€ tunti. Palvelua on saatavilla myös palvelusetelillä. Ikäihmisten sekä liikunta- tai toimintakyvyltään heikentyneiden henkilöiden on mahdollista saada kotipalvelua arvonlisäverottomana.  

  Kotipalvelun kotitalousvähennys

  Muista hyödyntää myös kotitalousvähennys. Kotipalvelusta on mahdollista saada kotitalousvähennystä. Sitä hyödyntämällä voit saada 40 prosenttia palvelun hinnasta takaisin verotuksessasi.

Hae kenties yunelmiesi työpaikkaa nyt

Luo ansioluettelosi muutamassa minuutissa Medizone-ansioluetteloavustajan kanssa!

Jätä Yhteydenotto