Medizone Oy

Hoiva-alan työntekijät yksityishenkilöille

Välitämme hoiva-alan vuokratyöntekijöitä myös yksityisille henkilöille luotettavasti ja joustavasti.

Palvelut

Kotipalvelu

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluilla tuetaan kotona selviytymistä.

Kotipalveluja voivat saada ikäihmiset, vammaiset ja sairaat tai henkilöt, joiden toimintakyky on muun syyn vuoksi alentunut. Kotipalvelua annetaan tarvittaessa esimerkiksi vamman, sairauden, uupumuksen tai muun erityisen perhetilanteen vuoksi. Myös lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Kotipalvelu

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluilla tuetaan kotona selviytymistä.

Kotipalveluja voivat saada ikäihmiset, vammaiset ja sairaat tai henkilöt, joiden toimintakyky on muun syyn vuoksi alentunut. Kotipalvelua annetaan tarvittaessa esimerkiksi vamman, sairauden, uupumuksen tai muun erityisen perhetilanteen vuoksi. Myös lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Vammaispalvelut

Vammaiset voivat saada tukea tavanomaisiin elämän toimintoihin. Näihin katsotaan kuuluvan muun muassa asuminen, työssä käyminen, opiskelu, osallistuminen, liikkuminen, asioiminen ja vapaa-ajan viettoon kuuluvat toiminnot.

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien järjestäminen ei perustu diagnoosiin, vaan henkilön vammasta tai sairaudesta aiheutuvaan tarpeeseen. Palvelut järjestetään yksilöllisen tarpeen arvioinnin perusteella. Tämä tapahtuu kunnan vammaissosiaalityön palvelutarpeen arvioinnissa sekä palvelusuunnitelman laadinnassa.

Vammaispalvelut

Vammaiset voivat saada tukea tavanomaisiin elämän toimintoihin. Näihin katsotaan kuuluvan muun muassa asuminen, työssä käyminen, opiskelu, osallistuminen, liikkuminen, asioiminen ja vapaa-ajan viettoon kuuluvat toiminnot.

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien järjestäminen ei perustu diagnoosiin, vaan henkilön vammasta tai sairaudesta aiheutuvaan tarpeeseen. Palvelut järjestetään yksilöllisen tarpeen arvioinnin perusteella. Tämä tapahtuu kunnan vammaissosiaalityön palvelutarpeen arvioinnissa sekä palvelusuunnitelman laadinnassa.

Henkilökohtainen avustaja

Henkilökohtainen avustaja on vammaispalvelulain mukainen tukitoimi, joka kuuluu kunnan järjestämisvelvollisuuksiin.

Henkilökohtainen avustaja tarkoittaa henkilökohtaista avustamista ottaen huomioon avustettavan toiminnan rajoitteet ja kannustaen häntä mahdollisimman itsenäiseen elämään rajoitteista huolimatta. Henkilökohtainen apu voi näin ollen olla avustamista kaikilla elämän alueilla.

Henkilökohtainen apu voi olla avustamista:

 • päivittäisissä toimissa
 • työssä ja opiskelussa
 • harrastuksissa
 • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
 • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

Tällä pyritään auttamaan vaikeavammaisen ihmisen elämän omien valintojen toteutumista. Henkilökohtainen avustaja täten mahdollistaa sen, mitä vammainen ihminen itse tekisi ilman rajoituksiaan. Henkilökohtainen avustaja sananmukaisesti avustaa vammaista henkilöä hänen toimissaan.

 

Tuotamme henkilökohtaista apua:

 • ostopalveluna
 • palvelusetelillä
 • työnantajamallin sijaistarpeeseen
 • yksityisasiakkaille

Henkilökohtainen avustaja

Henkilökohtainen avustaja on vammaispalvelulain mukainen tukitoimi, joka kuuluu kunnan järjestämisvelvollisuuksiin.

Henkilökohtainen avustaja tarkoittaa henkilökohtaista avustamista ottaen huomioon avustettavan toiminnan rajoitteet ja kannustaen häntä mahdollisimman itsenäiseen elämään rajoitteista huolimatta. Henkilökohtainen apu voi näin ollen olla avustamista kaikilla elämän alueilla.

Henkilökohtainen apu voi olla avustamista:

 • päivittäisissä toimissa
 • työssä ja opiskelussa
 • harrastuksissa
 • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
 • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

Tällä pyritään auttamaan vaikeavammaisen ihmisen elämän omien valintojen toteutumista. Henkilökohtainen avustaja täten mahdollistaa sen, mitä vammainen ihminen itse tekisi ilman rajoituksiaan. Henkilökohtainen avustaja sananmukaisesti avustaa vammaista henkilöä hänen toimissaan.

Tuotamme henkilökohtaista apua:

 • ostopalveluna
 • palvelusetelillä
 • työnantajamallin sijaistarpeeseen
 • yksityisasiakkaille

Asiakkaidemme tyytyväisyys henkilökohtaisen avun palveluun ja sen laatuun on meille ensiarvoisen tärkeää. Asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä tarjoamaamme henkilökohtaisen avun palveluun.

Miksi Medizone?

Meillä työskentelee terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja hoiva-avustajia. Kaikki työntekijämme puhuvat suomea.

 

Henkilöstöstämme löytyy osaajia lähes kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon alueille, kuten sairaaloihin, vuodeosastoille, kotihoitoon, vammaispalveluihin, kuntoutuslaitoksiin, hoivakoteihin, senioritaloihin, kotipalveluun, kotisairaanhoitoon ja henkilökohtaiseen avustamiseen. Hoitajamme ovat koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia tai alan opiskelijoita.

Henkilöstövuokrauspalvelumme on organisaatiolle turvallinen, kustannustehokas ja helppo keino rekrytoida vuokratyövoimaa. Asiakkaamme säästävät aikaa ja rahaa, kun hoidamme varsinaisen rekrytoiniprosessin heidän puolestaan. Huolehdimme kaikista työntekijän työsuhdeasioista, kuten palkanmaksusta, työterveyshuollosta ja vakuuttamisesta. 

Henkilöstövuokrauspalvelun vaiheet

Etsimme aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita.
 • Yhteydenotto

  Yhteydenoton jälkeen pidämme palaverin, missä sovimme sopimuksen ehdoista.
 • Sopimuksen täyttö

  Sopimuksen luomisen jälkeen määritämme tarvittavan ammattilaisen profiilin ja toimenkuvan.
 • Tekijän löytäminen

  Valitsemme asiakkaalle sopivan työntekijän, jonka olemme haastatelleet jo rekrytointivaiheessa. Jos asiakkaalla on mielessä toivottu työntekijä, pyrimme järjestämään hänet asiakkaalle.

Usein Kysytyt Kysymykset

Liity lukuisten yritysten lisäksi Medizoneen

Helppokäyttöinen ympäristö ja kattavat työpaikat takaavat sinulle laadukkaan palvelun

Jätä yhteydenotto